Úradná tabuľa ÚJD SR

33/2024

č. rozhodnutia: 33/2024

č. správneho konania: 1063-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 17.01.2024

dátum právoplatnosti: 06.02.2024

Prílohy:

1063-2024_Rozhodnutie_33_2024_Rozhodnutie_33_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024