Úradná tabuľa ÚJD SR

33/2023

č. rozhodnutia: 33/2023

č. správneho konania: 954-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 23.01.2023

dátum právoplatnosti: 08.02.2023

Prílohy:

954-2023_Rozhodnutie_33_2023_rozhodnutie č. 33-2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023