Úradná tabuľa ÚJD SR

33/2022

č. rozhodnutia: 33/2022

č. správneho konania: 1069-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 07.04.2022

dátum právoplatnosti: 12.05.2022

Prílohy:

1069-2022_Rozhodnutie_33_2022_R033_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023