Úradná tabuľa ÚJD SR

329/2023

č. rozhodnutia: 329/2023

č. správneho konania: 3089-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.10.2023

dátum právoplatnosti: 26.10.2023

Prílohy:

3089-2023_Rozhodnutie_329_2023_Rozhodnutie_329_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023