Úradná tabuľa ÚJD SR

328/2023

č. rozhodnutia: 328/2023

č. správneho konania: 3335-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.10.2023

dátum právoplatnosti: 26.10.2023

Prílohy:

3335-2023_Rozhodnutie_328_2023_Rozhodnutie_328_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023