Úradná tabuľa ÚJD SR

328/2022

č. rozhodnutia: 328/2022

č. správneho konania: 764-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 06.12.2022

dátum právoplatnosti: 10.01.2023

Prílohy:

764-2023_Rozhodnutie_328_2022_Rozhodnutie 328_2022.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024