Úradná tabuľa ÚJD SR

327/2023

č. rozhodnutia: 327/2023

č. správneho konania: 3464-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.10.2023

dátum právoplatnosti: 06.10.2023

Prílohy:

3464-2023_Rozhodnutie_327_2023_R327_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023