Úradná tabuľa ÚJD SR

327/2022

č. rozhodnutia: 327/2022

č. správneho konania: 787-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.01.2023

dátum právoplatnosti: 08.02.2023

Prílohy:

787-2023_Rozhodnutie_327_2022_R_327_2022_KaPe.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023