Úradná tabuľa ÚJD SR

326/2023

č. rozhodnutia: 326/2023

č. správneho konania: 2975-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.10.2023

dátum právoplatnosti: 24.10.2023

Prílohy:

2975-2023_Rozhodnutie_326_2023_Rozhodnutie_326_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023