Úradná tabuľa ÚJD SR

326/2022

č. rozhodnutia: 326/2022

č. správneho konania: 728-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 01.12.2022

dátum právoplatnosti: 03.01.2023

Prílohy:

728-2023_Rozhodnutie_326_2022_R 326_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023