Úradná tabuľa ÚJD SR

325/2023

č. rozhodnutia: 325/2023

č. správneho konania: 3014-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 09.10.2023

dátum právoplatnosti: 10.11.2023

Prílohy:

3014-2023_Rozhodnutie_325_2023_R_325_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023