Úradná tabuľa ÚJD SR

324/2023

č. rozhodnutia: 324/2023

č. správneho konania: 2900-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.10.2023

dátum právoplatnosti: 10.10.2023

Prílohy:

2900-2023_Rozhodnutie_324_2023_UJD SR 2900-2023_Rozhodnutia_RSE-MO34-Inžiniering_324_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023