Úradná tabuľa ÚJD SR

324/2022

č. rozhodnutia: 324/2022

č. správneho konania: 2646-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 30.11.2022

dátum právoplatnosti: 31.12.2022

Prílohy:

2646-2022_Rozhodnutie_324_2022_R č. 324-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023