Úradná tabuľa ÚJD SR

323/2024

č. rozhodnutia: 323/2024

č. správneho konania: 2815-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.07.2024

Prílohy:

2815-2024_Rozhodnutie_323_2024_Rozhodnutie_323_2024.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024