Úradná tabuľa ÚJD SR

323/2023

č. rozhodnutia: 323/2023

č. správneho konania: 2892-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.10.2023

dátum právoplatnosti: 24.10.2023

Prílohy:

2892-2023_Rozhodnutie_323_2023_Rozhodnutie_323_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023