Úradná tabuľa ÚJD SR

323/2022

č. rozhodnutia: 323/2022

č. správneho konania: 841-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.11.2022

dátum právoplatnosti: 21.12.2022

Prílohy:

841-2023_Rozhodnutie_323_2022_R323_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023