Úradná tabuľa ÚJD SR

322/2024

č. rozhodnutia: 322/2024

č. správneho konania: 2927-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 09.07.2024

Prílohy:

2927-2024_Rozhodnutie_322_2024_322_necitlivé.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024