Úradná tabuľa ÚJD SR

322/2023

č. rozhodnutia: 322/2023

č. správneho konania: 1059-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.10.2023

dátum právoplatnosti: 31.10.2023

Prílohy:

1059-2024_Rozhodnutie_322_2023_roz322_2023 MO34.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024