Úradná tabuľa ÚJD SR

321/2024

č. rozhodnutia: 321/2024

č. správneho konania: 2839-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.07.2024

Prílohy:

2839-2024_Rozhodnutie_321_2024_Rozhodnutie_321_2024__SpK 2839_2024.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024