Úradná tabuľa ÚJD SR

321/2022

č. rozhodnutia: 321/2022

č. správneho konania: 3428-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.11.2022

dátum právoplatnosti: 15.12.2022

Prílohy:

3428-2022_Rozhodnutie_321_2022_Rozhodnutie č. 321_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023