Úradná tabuľa ÚJD SR

320/2024

č. rozhodnutia: 320/2024

č. správneho konania: 2720-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.07.2024

Prílohy:

2720-2024_Rozhodnutie_320_2024_Rozhodnutie_320_2024_SpK 2720_2024.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024