Úradná tabuľa ÚJD SR

320/2022

č. rozhodnutia: 320/2022

č. správneho konania: 3733-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.11.2022

dátum právoplatnosti: 15.12.2022

Prílohy:

3733-2022_Rozhodnutie_320_2022_Rozhodnutie 320_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023