Úradná tabuľa ÚJD SR

32/2022

č. rozhodnutia: 32/2022

č. správneho konania: 1010-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 04.03.2022

dátum právoplatnosti: 06.04.2022

Prílohy:

1010-2022_Rozhodnutie_32_2022_R032_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023