Úradná tabuľa ÚJD SR

319/2024

č. rozhodnutia: 319/2024

č. správneho konania: 2867-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.07.2024

Prílohy:

2867-2024_Rozhodnutie_319_2024_Rozhodnutie_319_2024.pdf

Aktualizácia: 09.07.2024