Úradná tabuľa ÚJD SR

319/2022

č. rozhodnutia: 319/2022

č. správneho konania: 3739-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 01.12.2022

dátum právoplatnosti: 20.12.2022

Prílohy:

3739-2022_Rozhodnutie_319_2022_Rozhodnutie_9006_319_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023