Úradná tabuľa ÚJD SR

318/2022

č. rozhodnutia: 318/2022

č. správneho konania: 2595-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 28.11.2022

dátum právoplatnosti: 30.12.2022

Prílohy:

2595-2022_Rozhodnutie_318_2022_rozhodnutie č. 318__2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023