Úradná tabuľa ÚJD SR

317/2024

č. rozhodnutia: 317/2024

č. správneho konania: 2922-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.07.2024

Prílohy:

2922-2024_Rozhodnutie_317_2024_Rozhodnutie_317_2024.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024