Úradná tabuľa ÚJD SR

317/2022

č. rozhodnutia: 317/2022

č. správneho konania: 3232-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 28.11.2022

dátum právoplatnosti: 14.12.2022

Prílohy:

3232-2022_Rozhodnutie_317_2022_Rozhodnutie_7695_317_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023