Úradná tabuľa ÚJD SR

315/2024

č. rozhodnutia: 315/2024

č. správneho konania: 2236-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.07.2024

Prílohy:

2236-2024_Rozhodnutie_315_2024_Rozhodnutie_315_2024.pdf

Aktualizácia: 08.07.2024