Úradná tabuľa ÚJD SR

315/2023

č. rozhodnutia: 315/2023

č. správneho konania: 2822-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 03.10.2023

dátum právoplatnosti: 09.11.2023

Prílohy:

2822-2023_Rozhodnutie_315_2023_Rozhodnutie_315_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023