Úradná tabuľa ÚJD SR

314/2024

č. rozhodnutia: 314/2024

č. správneho konania: 2840-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.07.2024

Prílohy:

2840-2024_Rozhodnutie_314_2024_Rozhodnutie_314_2024.pdf

Aktualizácia: 08.07.2024