Úradná tabuľa ÚJD SR

314/2023

č. rozhodnutia: 314/2023

č. správneho konania: 2130-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 06.10.2023

dátum právoplatnosti: 25.10.2023

Prílohy:

2130-2023_Rozhodnutie_314_2023_Rozhodnutie_314_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023