Úradná tabuľa ÚJD SR

314/2022

č. rozhodnutia: 314/2022

č. správneho konania: 3437-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 22.11.2022

dátum právoplatnosti: 24.11.2022

Prílohy:

3437-2022_Rozhodnutie_314_2022_Rozhodnutie_314_2022_3437_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023