Úradná tabuľa ÚJD SR

313/2023

č. rozhodnutia: 313/2023

č. správneho konania: 2981-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 29.09.2023

dátum právoplatnosti: 18.10.2023

Prílohy:

2981-2023_Rozhodnutie_313_2023_eRozhodnutie_313_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023