Úradná tabuľa ÚJD SR

313/2022

č. rozhodnutia: 313/2022

č. správneho konania: 3703-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.11.2022

dátum právoplatnosti: 09.12.2022

Prílohy:

3703-2022_Rozhodnutie_313_2022_Rozhodnutie 313_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023