Úradná tabuľa ÚJD SR

312/2023

č. rozhodnutia: 312/2023

č. správneho konania: 3119-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 29.09.2023

dátum právoplatnosti: 18.10.2023

Prílohy:

3119-2023_Rozhodnutie_312_2023_Rozhodnutie_312_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023