Úradná tabuľa ÚJD SR

311/2024

č. rozhodnutia: 311/2024

č. správneho konania: 2939-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.07.2024

dátum právoplatnosti: 03.07.2024

Prílohy:

2939-2024_Rozhodnutie_311_2024_R311_2024.pdf

Aktualizácia: 04.07.2024