Úradná tabuľa ÚJD SR

311/2022

č. rozhodnutia: 311/2022

č. správneho konania: 656-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.11.2022

dátum právoplatnosti: 28.11.2022

Prílohy:

656-2023_Rozhodnutie_311_2022_Rozhodnutie 311_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023