Úradná tabuľa ÚJD SR

310/2023

č. rozhodnutia: 310/2023

č. správneho konania: 3046-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 26.09.2023

dátum právoplatnosti: 17.10.2023

Prílohy:

3046-2023_Rozhodnutie_310_2023_R310_2023_PeKl_JuVa_JAVYS.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023