Úradná tabuľa ÚJD SR

31/2022

č. rozhodnutia: 31/2022

č. správneho konania: 974-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.02.2022

dátum právoplatnosti: 14.03.2022

Prílohy:

974-2022_Rozhodnutie_31_2022_R31_2022_GrOt_Zastavenie.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023