Úradná tabuľa ÚJD SR

309/2024

č. rozhodnutia: 309/2024

č. správneho konania: 2526-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 01.07.2024

Prílohy:

2526-2024_Rozhodnutie_309_2024_Rozhodnutie_309_2024.pdf

Aktualizácia: 02.07.2024