Úradná tabuľa ÚJD SR

309/2023

č. rozhodnutia: 309/2023

č. správneho konania: 2950-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 26.09.2023

dátum právoplatnosti: 17.10.2023

Prílohy:

2950-2023_Rozhodnutie_309_2023_R309_2023_PeKl_JuVa_JAVYS.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023