Úradná tabuľa ÚJD SR

309/2022

č. rozhodnutia: 309/2022

č. správneho konania: 3708-2022

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 21.11.2022

Prílohy:

3708-2022_Rozhodnutie_309_2022_Roz 309_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022