Úradná tabuľa ÚJD SR

309/2022

č. rozhodnutia: 309/2022

č. správneho konania: 721-2024

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 21.11.2022

dátum právoplatnosti: 14.12.2022

Prílohy:

721-2024_Rozhodnutie_309_2022_Roz 309_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024