Úradná tabuľa ÚJD SR

308/2024

č. rozhodnutia: 308/2024

č. správneho konania: 2755-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 01.07.2024

dátum právoplatnosti: 18.07.2024

Prílohy:

2755-2024_Rozhodnutie_308_2024_Rozhodnutie_308_2024.pdf

Aktualizácia: 18.07.2024