Úradná tabuľa ÚJD SR

308/2023

č. rozhodnutia: 308/2023

č. správneho konania: 3131-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.09.2023

dátum právoplatnosti: 12.10.2023

Prílohy:

3131-2023_Rozhodnutie_308_2023_(6) Rozhodnutie_308_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023