Úradná tabuľa ÚJD SR

307/2023

č. rozhodnutia: 307/2023

č. správneho konania: 2396-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.09.2023

dátum právoplatnosti: 10.10.2023

Prílohy:

2396-2023_Rozhodnutie_307_2023_Rozhodnutie_307_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023