Úradná tabuľa ÚJD SR

307/2022

č. rozhodnutia: 307/2022

č. správneho konania: 3702-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.11.2022

Prílohy:

3702-2022_Rozhodnutie_307_2022_Rozhodnutie 307_2022.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022