Úradná tabuľa ÚJD SR

306/2023

č. rozhodnutia: 306/2023

č. správneho konania: 2906-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.09.2023

dátum právoplatnosti: 11.10.2023

Prílohy:

2906-2023_Rozhodnutie_306_2023_Rozhodnutie_306_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023