Úradná tabuľa ÚJD SR

305/2022

č. rozhodnutia: 305/2022

č. správneho konania: 3647-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 21.11.2022

dátum právoplatnosti: 07.12.2022

Prílohy:

3647-2022_Rozhodnutie_305_2022_Rozhodnutie_8768_305_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023