Úradná tabuľa ÚJD SR

304/2024

č. rozhodnutia: 304/2024

č. správneho konania: 2895-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.06.2024

dátum právoplatnosti: 28.06.2024

Prílohy:

2895-2024_Rozhodnutie_304_2024_R 304_2024 anonym.pdf

Aktualizácia: 28.06.2024